Finns nu att beställa!

Rädda organisationen

En bok om psykologisk trygghet i arbetslivet

Ett hum förlag, 2023

Rädda organisationen handlar om betydelsen för organisationers lärande och utveckling av att vi vågar ta mellanmänskliga risker i arbetslivet – att vi gör våra röster hörda. För att kunna ta dessa risker behöver vi känna psykologisk trygghet, ett grupptillstånd som visar samband med effektivitet och måluppfyllelse, innovationsförmåga och medarbetarengagemang. Boken presenterar viktiga drag i forskningen om psykologisk trygghet, och beskriver vad vi praktiskt kan göra för att öka tryggheten i våra grupper, team och organisationer. Den kan med fördel användas som kurslitteratur på ledarskaps- och medarbetarutbildningar.